หมวดหมู่ — วงจรอย่างง่าย

วงจร Jammer โทรศัพท์มือถืออย่างง่าย

นี่คือ RF jammer ที่ออกแบบมาสำหรับย่านความถี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ 800 MHz ของสหรัฐอเมริกา (870-895 MHz) สิ่งนี้ทำงานโดยการสร้างผู้ให้บริการ RF ที่ครอบคลุมอย่างล้นหลามบนโทรศัพท์มือถือของโทรศัพท์มือถือ

วงจรโพเทนชิออมิเตอร์แบบสัมผัสที่ใช้งานง่าย

ในวงจรโพเทนชิออมิเตอร์แบบสัมผัสนี้เรามีแผ่นสัมผัสสองแผ่นซึ่งจะสร้างแรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆที่เอาต์พุตเมื่อสัมผัสแผ่นสัมผัสหนึ่งแผ่นและแรงดันไฟฟ้าที่ลดลง